Komunikaty

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS z dnia z dnia 13 grudnia 2019 roku

27/02/2020 16:18 Barbara Knebel
Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS z dnia z dnia 13 grudnia 2019 roku
 
Na podstawie § 32 pkt 4 statutu Zarząd Śląskiego WZ LZS uchwala na rok 2020 składkę członkowską w wysokości:
 
Kluby sportowe – 600,00 zł
 
Uczniowskie Kluby Sportowe – 400,00 zł
 
 Składkę należy wpłacać na konto PKO BP S.A. II O/K-ce 63 1020 2313 0000 3102 0148 0383 lub w kasie  Śląskiego WZ LZS do 30 marca 2020 roku.

Uwaga!
 
W ramach składki członkowskiej klub ma zabezpieczone ubezpieczenie w PZU S.A. na terenie kraju od następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną oraz OC w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla organizatorów imprez sportowych organizowanych w zakresie działalności statutowej w okresie od stycznia do grudnia 2020r. Istnieje również możliwość pomocy ze strony WZ LZS przy organizacji imprez sportowych, udziału w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy, usługach transportowych, współorganizacji obozów sportowych w ramach możliwości finansowych Zrzeszenia.
Po opłaceniu składki prześlemy klubowi polisę ubezpieczeniową oraz dowód wpłaty.
 
      Uprzejmie informujemy, że na podstawie Statutu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe § 20 pkt. 2 w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez czas dłuższy niż 1 rok następuje skreślenie Klubu z listy członków Śl. WZ LZS.
 
Prezes Zarządu
 
Andrzej Sadlok