Komunikaty

21/09/2020 09:07

KONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANA PRZEZ PODOKRĘGI ZABRZE I BYTOM

Śląski Związek Piłki Nożnej wraz Podokręgiem Zabrze i Bytom serdecznie zapraszają trenerów piłki nożnej na certyfikowaną konferencję szkoleniową w dn. 28.09.2020 r.