Komunikaty

13/03/2020 17:42

KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIA ŚLĄSKIEGO ZPN DOTYCZĄCEGO ORGANIZACJI KURSÓW TRENERSKICH

Świadomi powagi sytuacji związanej z koronawirusem oraz w trosce o zdrowie trenerów i uczestników kursów według wytycznych Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Edukacji, Śląski Związek Piłki Nożnej informuje o odwołaniu wszystkich zajęć edukacyjnych. 
27/02/2020 16:18

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS z dnia z dnia 13 grudnia 2019 roku

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS z dnia z dnia 13 grudnia 2019 roku Na podstawie § 32 pkt 4 statutu Zarząd Śląskiego WZ LZS uchwala na rok 2020 składkę członkowską w wysokości: Kluby sportowe – 600,00 zł Uczniowskie Kluby Sportowe – 400,00 zł Składkę należy wpłacać na konto PKO BP S.A. II O/K-ce 63 1020 2313 0000 3102 0148 0383 lub w kasie Śląskiego WZ LZS do 30 marca 2020 roku.
6/01/2020 13:38

WYMIANA UPRAWNIEŃ TRENERSKICH

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje, że trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) będą mogli od 1 stycznia 2020 roku wymienić uprawnienia trenerskie.