Szkolenie

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SZKOLENIA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. EGZAMINY NA KURSY TRENERSKIE

4/09/2018 16:01 Barbara Knebel

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach pragnie poinformować, że w dniu 06.09.2018 w godzinach 17.30-19.00 na Nowej Hali AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72A odbędą się egzaminy WSTĘPNE na poniższe kursy trenerskie UEFA:


  • Kurs trenerski UEFA zintegrowany B+A
  • Kurs trenerski UEFA A
  • Kurs trenerski UEFA B wyrównawczy w Bytomiu

Egzaminy na kursy nie dotyczą osób, które w dniu 03.01.2018 podeszły do egzaminów i uzyskały wynik pozytywny.

Zainteresowani Trenerzy na w/w kursy aplikują poprzez portal PZPN24. Aplikacja na wybrany kurs jest równoznaczna z przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin praktyczny (gra) będzie odbywał się na boisku Orlik. Na część praktyczną prosimy zabrać sprzęt treningowy odpowiedni do gry na sztucznej nawierzchni.

Literatura:

Kurs: UEFA B oraz UEFA B wyrównawczy

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) - Rozdział 1, Rozdział 2

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) P. Grycmann, W. Szyngiera - Rozdziały od 1-4.

Kurs: Zintegrowany B+A, UEFA A:

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) 

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) P. Grycmann, W. Szyngiera - Rozdziały od 1-4.

Literatura uzupełniająca:

1) Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. red. A. Zając, J. Chmura