Podokręg Zabrze

Zebranie Klubów przełożone

17/03/2020 14:42 Piotr Skorupa

Zaplanowane na 24 marca br. Zebranie Klubów Podokręgu Zabrze odbędzie się w innym terminie. 


Szanowni Państwo,
delegaci i zaproszeni goście na Zebranie Klubów Podokręgu Zabrze.
Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV -2 i ogłoszonym stanem epidemicznym na terytorium Polski oraz w trosce o zdrowie i życie uczestników (delegatów i zaproszonych gości) Zebrania Klubów Podokręgu Zabrze, informujemy o przełożeniu terminu Zebrania.
O wyznaczeniu nowego terminu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani przez Biuro Podokręgu Zabrze oraz poprzez stronę internetową i media społecznościowe.

                                                                                                                                                                                 Prezes Podokręgu Zabrze
                                                                                                                                                                                      (-)  Jarosław Bryś