Podokręg Zabrze

Pierwsze posiedzenie Prezydium Podokręgu Zabrze

24/06/2020 17:40 Barbara Knebel
W dniu 22 czerwca 2020 roku odbyło się pierwszego posiedzenie Prezydium Podokręgu Zabrze kadencji 2020-2024. 
Podczas posiedzenia Prezydium Podokręgu Zabrze ukonstytuowało się działając na podstawie § 5 pkt. 5 Regulaminu Podokręgów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 2, ust. 1 i 2 Regulaminu Prezydium Podokręgu Zabrze. 

Prezes Jarosław Bryś powołał dwóch wiceprezesów Tomasza Kulczyckiego i Herberta Jattę, który z dniem 23.06.2020 r. przechodzi w stan zawieszenia, ze względu na pełnioną funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
 
Na posiedzeniu została również podjęta uchwała w sprawie powołania i wyznaczenia składów osobowych Komisji Podokręgu Zabrze oraz Kolegium Sędziów Podokręgu Zabrze.
 
Komisja ds. Rozgrywek:
Łukasz Nieużyła - Przewodniczący
Tomasz Kazuch - Wiceprzewodniczący
Sebastian Bujara
Mateusz Cieślik
Artur Litwin
Grzegorz Podeszwa
 
Komisja Dyscypliny:
Sławomir Stempin - Przewodniczący
Sebastian Kancy - Wiceprzewodniczący
Kamil Pleszczyński - Sekretarz
Małgorzata Sędzimir-Pszowska 
Mariusz Kowolik
 
Komisja Szkolenia:
Krzysztof Szumski - Przewodniczący
Łukasz Milik - Wiceprzewodniczący
Tomasz Czok
Jarosław Kaszowski
Zbigniew Matuszek
Dariusz Piskor
Agnieszka Pluskota
Barbara Knebel
 
Kolegium Sędziów:
Edward Konopka - Przewodniczący
Robert Małek - Wiceprzewodniczący
Artur Grzesiuk - Sekretarz oraz Ref. ds finansowych
Tomasz Izydorczyk - Ref. ds. obsady
Bartłomiej Lekki - Ref. ds. obserwacji
Marek Serwaczak - Ref. ds. szkolenia
Sebastian Witulski -  Ref. ds. ewidencji
 
Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów:
Bartłomiej Gędłek - Przewodniczący
Andrzej Chudy
Aneta Kowalska
Leszek Lewandowski
Tadeusz Stachura
Daniel Wiejowski