Podokręg Zabrze

RUSZA TRZECI CYKL PROGRAMU CERTYFIKACJI PZPN DLA SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

6/07/2021 09:20 Barbara Knebel

Przedstawiamy harmonogram trzeciego cyklu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Rejestracja rusza 16 sierpnia 2021 roku (poniedziałek). Certyfikaty zostaną przyznane przed końcem bieżącego roku.


Do trzeciego cyklu Programu Certyfikacji (2022-23) mogą zgłaszać się wszystkie szkółki piłkarskie, które nie posiadają aktualnego certyfikatu w cyklu drugim oraz nie odebrano im certyfikatu w roku kalendarzowym 2021, a jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne:
- są członkami PZPN,
- są klubami piłkarskimi w rozumieniu Ustawy o sporcie,
- w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony nieprzerwanie i samodzielnie prowadzą szkolenie w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału Junior G – Junior D (U-6 – U-13),
- biorą udział lub zgłoszą się do udziału w oficjalnych rozgrywkach krajowych i/lub wojewódzkich w obecnym sezonie (2021/22).

Szkółki, które chcą ubiegać się o certyfikat PZPN nie mogą również posiadać jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Związku z tytułu dofinansowania ze środków publicznych uzyskanego w poprzednich cyklach programu (w szczególności nierozliczonych, niewykorzystanych lub niezwróconych kwot dofinansowania). Warunek ten dotyczy również tzw. podmiotów powiązanych.

W trzecim cyklu programu przyznanych zostanie nie więcej niż 400 certyfikatów. Ich maksymalna liczba dla poszczególnych poziomów (złotego, srebrnego i brązowego) zostanie obliczona proporcjonalnie i będzie zależna od liczby zgłoszeń na te poziomy. Jeśli np. do federacji wpłynie 300 aplikacji na poziom złoty, 320 na poziom srebrny i 380 na poziom brązowy, to ostatecznie przyznane zostaną odpowiednio maksymalnie 120, 128 i 152 certyfikaty.

Regulamin Programu Certyfikacji dostępny jest do pobrania TUTAJ.

 

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ