Prezydium Podokręgu Zabrze

 

JAROSŁAW BRYŚ

Prezes

 

TOMASZ KULCZYCKI

Wiceprezes

 

JAN OZGA

Wiceprezes

 

HERBERT JATTA

Wiceprezes
(zawieszony od 01.08.2019r.)

 

JÓZEF POLOCZEK

Sekretarz

 

ARKADIUSZ ZAWROT

Członek

 

KRZYSZTOF SKURSKI

Członek

 

PAWEŁ STRUMIŃSKI

Członek

 

KAMIL KOSOWSKI

Członek

 

TADEUSZ MAZIARZ

Członek

 

WOJCIECH GÓRKA

Członek