Pobierz
Prezentacja – Fragmenty gry i małe gry jako środek w rozwoju inteligencji zawodnika
Pobierz
Trening pokazowy – Kursokonferencja trenerów piłki nożnej – 8.06.2015 Gliwice
Pobierz
oswiadczenie_antykorupcyjne.pdf
Pobierz
Procedury-oraz-zasady-zakadania-konta-PZPN24.pdf
Pobierz
UchwaYa_nr_IV63_z_dnia_20.04.2017r._-_Licencje_trenerskie_1.pdf
Pobierz
1883-UchwayaZnrZIV63ZzZdniaZ20.04.2017r.Z-ZLicencjeZtrenerskie.pdf
Pobierz
UchwayaZnrZV75ZzZdniaZ25.05.2017r.Z-ZOrganizacjaZkursowZtrenerskich.pdf
Pobierz
Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_udzial__w_zajeciach_Mobilnego_AMO-RODO.pdf
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego
Pobierz
Przedmioty zabronione - piktogramy
Pobierz
Wybrane zagadnienia organizacji meczów
Pobierz
Interpretacja_Dyrektora_Izby_Skarbowej.pdf
Pobierz
obserwatorzy_informacja_organizatora_zawodow.pdf
Pobierz
obserwatorzy_dokumenty_do_sprawdzenia.docx
Pobierz
obserwatorzy_skrocony_raport_delegata.doc
Pobierz
Zarzadzenie_Prezesa_nowy_wzor_1.pdf
Pobierz
Sprawozdanie sędziego - wzór (doc)
Pobierz
Sprawozdanie sędziego - wzór (pdf)
Pobierz
Tabela ekwiwalentów sędziowskich (od 01.07.2022 r.)
Pobierz
Uchwała o członkostwie
Pobierz
Zasady przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie diamentowego odznaczenia PZPN (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie diamentowego odznaczenia PZPN (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu "Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej"
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego/zasłużonego
Pobierz
Uchwała Śl. ZPN w sprawie opłat za uzgadnianie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych
Pobierz
Procedura uzgadniania projektów
Pobierz
Formularz zgłoszenia projektu
Pobierz
Uchwała PZPN (opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów)
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego (z piktogramami)
Pobierz
Lista kontrolna organizatora
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego (edytowalny)
Pobierz
Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Wniosek o nadanie brązowej/srebrnej/złotej odznaki honorowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN