Pobierz
Prezentacja – Fragmenty gry i małe gry jako środek w rozwoju inteligencji zawodnika
Pobierz
Trening pokazowy – Kursokonferencja trenerów piłki nożnej – 8.06.2015 Gliwice
Pobierz
oswiadczenie_antykorupcyjne.pdf
Pobierz
Procedury-oraz-zasady-zakadania-konta-PZPN24.pdf
Pobierz
UchwaYa_nr_IV63_z_dnia_20.04.2017r._-_Licencje_trenerskie_1.pdf
Pobierz
1883-UchwayaZnrZIV63ZzZdniaZ20.04.2017r.Z-ZLicencjeZtrenerskie.pdf
Pobierz
UchwayaZnrZV75ZzZdniaZ25.05.2017r.Z-ZOrganizacjaZkursowZtrenerskich.pdf
Pobierz
Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_udzial__w_zajeciach_Mobilnego_AMO-RODO.pdf
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Sprawdzanie aktywnych kartek i kar w systemie Extranet
Pobierz
Rejestr transferów krajowych w Extranecie – klub odstępujący
Pobierz
Rejestr transferów krajowych w Extranecie – klub pozyskujący
Pobierz
Rejestr transferów zagranicznych w Extranecie
Pobierz
VADEMECUM_PROCEDURY_LICENCYJNEJ_1.pdf
Pobierz
UchwaYa_-_ekwiwalent_za_wyszkolenie_-_zmiana_1.pdf
Pobierz
Kalkulator_wymiaru_ekwiwalentu-po_zmianach.xlsx
Pobierz
REGULAMIN_PP_1.pdf
Pobierz
Regulamin_rozgrywek_zgodnie_z_Unifikacja_Szkolenia_Dzieci_i_Mlodziezy.pdf
Pobierz
Deklaracja gry zawodnika amatora
Pobierz
Deklaracja gry zawodnika amatora
Pobierz
Oświadczenie zawodnika - karencja 12 miesięcy
Pobierz
Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału we współzawodnictwie sportowym i gry w piłkę nożną zawodnika amatora powyżej 23 roku życia
Pobierz
Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału we współzawodnictwie sportowym i gry w piłkę nożną zawodnika amatora powyżej 23 roku życia
Pobierz
Wzór umowy transferowej
Pobierz
Wzór umowy transferowej
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Wniosek o grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Wniosek o grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Instrukcja_-_rejestracja_zawodnika_przez_klub_1.pdf
Pobierz
94_19_Z_zmiany_w_ramowym.pdf
Pobierz
88_19_Z_regulamin_puchar_prezesa.pdf
Pobierz
93_19_Z_regulamin_II_liga_futsalu.pdf
Pobierz
Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 01.10.2020 r.
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski na sezon 2021/2022
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski Kobiet na sezon 2021/2022
Pobierz
Regulamin rozgrywek kobiecych w sezonie 2021/2022
Pobierz
Regulamin Ramowy
Pobierz
Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)
Pobierz
Załącznik nr 2 (awanse i spadki)
Pobierz
Schemat rozgrywek w II lidze A1
Pobierz
Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze Śl. ZPN do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2021/2022
Pobierz
Interpretacja_Dyrektora_Izby_Skarbowej.pdf
Pobierz
obserwatorzy_informacja_organizatora_zawodow.pdf
Pobierz
obserwatorzy_dokumenty_do_sprawdzenia.docx
Pobierz
obserwatorzy_skrocony_raport_delegata.doc
Pobierz
Zarzadzenie_Prezesa_nowy_wzor_1.pdf
Pobierz
Przepisy Gry 2019/2020
Pobierz
Tabela ekwiwalentów sędziowskich na sezon 2020/2021 i następne
Pobierz
Sprawozdanie sędziego - wzór (doc)
Pobierz
Sprawozdanie sędziego - wzór (pdf)
Pobierz
Uchwała o członkostwie
Pobierz
Zasady przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie diamentowego odznaczenia PZPN (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie diamentowego odznaczenia PZPN (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu "Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej"
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego/zasłużonego
Pobierz
Uchwała Śl. ZPN w sprawie opłat za uzgadnianie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych
Pobierz
Procedura uzgadniania projektów
Pobierz
Formularz zgłoszenia projektu
Pobierz
Uchwała PZPN (opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów)
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego (z piktogramami)
Pobierz
Lista kontrolna organizatora
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego (edytowalny)
Pobierz
Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Wniosek o nadanie brązowej/srebrnej/złotej odznaki honorowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski na sezon 2021/2022
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski Kobiet na sezon 2021/2022
Pobierz
Regulamin rozgrywek kobiecych w sezonie 2021/2022
Pobierz
Regulamin Ramowy
Pobierz
Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)
Pobierz
Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze Śl. ZPN do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2021/2022
Pobierz
Kary dyskwalifikacji określonych liczbą meczów nieobytych w sezonie 2019/2020
Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN