Prezydium Podokręgu Zabrze

 

JAROSŁAW BRYŚ

Prezes

TOMASZ KULCZYCKI

 Wiceprezes

 

HERBERT JATTA

 Wiceprezes (zawieszony z powodu pełnienia funkcji Przewodnicżącego Komisji Rewizyjnej Śl. ZPN)

 

JÓZEF POLOCZEK

 Sekretarz

 

ARKADIUSZ ZAWROT

 Wiceprezes

 

KRZYSZTOF SKURSKI

 Członek

 

 

 

PAWEŁ STRUMIŃSKI

 Członek

 

TADEUSZ ŁĘPSKI

 Członek